રંગબેરંગી રોશનીથી શણગારાયું સંસદભવન

રંગબેરંગી રોશનીથી શણગારાયું સંસદભવન

ભવ્ય ઈમારતની ખૂબસૂરતીમાં ચાર ચાંદ લાગી ગયા

સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ 90 વર્ષ જૂના સંસદભવન પર વિશેષ રંગબેરંગી રોશની કરવામાં આવી છે.

જેનાથી આ ભવ્ય ઈમારતની ખૂબસૂરતીમાં ચારચાંદ લાગી ગયા છે.

રોશનીથી સજ્જ આ ઈમારતને જોઈને એવું લાગે છે કે, જાણે સપ્તરંગી સિતારાઓએ તેણે પોતાની આગોશમાં લઈ લીધો હોય.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવાળે લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાની હાજરીમાં સંસદભવનની નવી રોશનીનું ઉદઘાટન કર્યું હતું.